ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2564 (ครั้งที่1)

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

  

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล

 

การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

 

 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page